Ðôi lời về Ðính Giải Giả : Hương Ngạn Ðào Tử Ðàm Duy Tạo (1896-1988)

Advertisements

Nghệ Sĩ Hồ Điệp diễn ngâm Kiều

Khúc đâu Tư mã Phượng cầu, Nghe ra như oán như sầu phải chăng !

Khúc đâu Tư mã Phượng cầu,
Nghe ra như oán như sầu phải chăng !

Tranh : Mai Thu